” Zabić drozda ” – jakie rodzaje języka szczegółowego występują we fragmencie od końca rozdziału 23. od słów: „Nie, każdy musi się uczyć, nikt nie rodzi się wiedzący” do końca rozdziału.

 

W tym fragmencie książki Zabić drozda Jem i Scout próbują zrozumieć, co sprawia, że ludzie różnią się od siebie. W ciągu całej powieści wiele się nauczyli. Jem właśnie powiedział Scout, że jego zdaniem na świecie istnieją cztery rodzaje ludzi, a następnie wyjaśnia, co to za rodzaje. Uważa, że wykształcenie ma wiele wspólnego z tym, jacy są ludzie (oczywiście nie mówi tego w ten sposób). Skaut nie zgadza się z tym i mówi to, co jest zawarte w  pytaniu:

Nie, każdy musi się uczyć, nikt nie rodzi się wiedzący”.

W następnym akapicie pojawia się język szczegółowy:

Jem odwrócił się i uderzył w poduszkę. Kiedy wrócił na miejsce, jego twarz była pochmurna … jego usta stały się cienką linią.

Pisarz używa języka szczegółowego, aby opisać wygląd Jema. Pisząc, że jego „twarz była pochmurna”, a usta wyglądały jak „cienka linia”, pisarz pokazuje nam, że jest pogrążony w myślach, usilnie stara się zrozumieć ludzi i to, co ich od siebie różni. Szczególnym rodzajem języka szczegółowego użytego w tym tekście jest metafora.