Wyjaśnij ten cytat z chóru w Antygonie: „Mądrość jest zdecydowanie największą częścią radości, a cześć wobec bogów musi być strzeżona. Potężne słowa dumnych są w pełni opłacane potężnymi ciosami losu, a w końcu te ciosy nauczą nas mądrości.”

Chór udziela Kreonowi przestrogi. W pierwszej części pierwszego zdania: „szczęście jest największą częścią radości”, chór zwraca uwagę na to, że aby być szczęśliwym, trzeba być mądrym i postępować zgodnie z tą mądrością. W drugiej części zdania wyjaśnia, że mądrość oznacza przestrzeganie praw bogów. Kreon zlekceważył prawa bogów, uniemożliwiając pochówek Polinejkesa. Został ostrzeżony, że przyczyną tego nieposłuszeństwa jest pycha, czyli „hubris”, jak nazywali ją Grecy. Drugie zdanie mówi, jakie są konsekwencje pychy i nieposłuszeństwa wobec bogów. Chór mówi, że słowa Kreona zakazujące pochówku Polinejkesa zostaną „w pełni opłacone potężnymi ciosami losu”. Innymi słowy, bogowie dopilnują, by nastąpiły wydarzenia, które ukarzą Kreona za jego nieposłuszeństwo. Ostateczną konsekwencją będzie to, że „te ciosy nauczą nas mądrości”. Tak więc Kreon, ponosząc konsekwencje swoich czynów, nauczy się w końcu mądrości i zrozumie, jakie konsekwencje niesie ze sobą nieposłuszeństwo wobec praw bogów.