W jednym zdaniu wypowiedz się na temat znaczenia aktu 5, sceny 2 sztuki Szekspira ” Hamlet „.

W „Hamlecie” Szekspira akt piąty, scena druga, stanowi zakończenie sztuki, w którym machinacje Klaudiusza osiągają punkt kulminacyjny, poc iągając za sobą tragiczne konsekwencje dla wszystkich żyjących jeszcze głównych bohaterów.

Klaudiusz umówił się z Laertesem, że w umówionej grze na miecze zetnie Hamleta zatrutym mieczem. W wyniku przepychanki miecze zostają zamienione, a Laertes również zostaje otruty. Klaudiusz, chcąc mieć zapasowy plan zabicia Hamleta, wrzuca zatrutą perłę do kieliszka z winem, obiecując ją Hamletowi, jeśli ten wygra. Gertruda wypija wino na cześć syna i sama zostaje otruta. Kiedy Laertes wyjawia Klaudiuszowi jego udział w oszustwie i śmierci, Hamlet przebija Klaudiusza zatrutym mieczem i wlewa mu zatrute wino do gardła. W krótkim czasie Gertruda, Laertes, Klaudiusz i Hamlet nie ż yją. Ostatnie słowa Hamlet kieruje do Horacego, prosząc go, by podzielił się prawdą o ich historii z tymi, którzy przyjdą po nich.

Gdybym miał streścić znaczenie tej sceny, napisałbym :

Morderstwo i podstęp panują nad życiem członków rodziny Hamleta i tych, którzy służą królowi; bohaterowie nie są w stanie w żaden sposób przejść granicy między honorem a podstępem – raz obierając swój kurs, wszyscy płacą cenę za swoje czyny, którą jest śmierć.