W jaki sposób w ” Dekameronie ” Boccaccia przedstawiona jest problematyka płci i relacje między płciami? W Dekameronie występuje siedem kobiet-opowiadaczy, a cały Dekameron jest adresowany do kobiet. W jaki sposób płcie i ich relacje są przedstawiane w opowiadaniach?

Biorąc pod uwagę, że w ” Dekameronie ” Boccaccia znajduje się 100 opowiadań, trudno jest generalizować temat ,  przedstawienia ról płciowych w tym dziele. Wiele z nich to retransmisje starszych opowieści, a więc odzwierciedlone są w nich różne punkty widzenia.

Dobrym sposobem podejścia do tego tematu jest Bachtinowskie pojęcie karnawału. postrzeganie zarówno czasu zarazy, jak i odosobnienia w willi, jako karnawału lub saturnaliów, w których zwykłe reguły zostają odwrócone lub porzucone. W ten sposób widzimy przełamanie ról i kategorii płciowych.

Cechą charakterystyczną wielu szczegółów, niezależnie od płci narratora, j est to, że choć kobiety są realistycznie przedstawiane jako pozbawione pozycji politycznej i, z wyjątkiem wdów, upośledzone ekonomicznie, to jednak są silne seksualnie i aktywne. To, czego nie mogą osiągnąć za pomocą władzy, udaje im się osiągnąć dzięki sprytowi. O ile relacje między mężczyznami są bardzo zróżnicowane, obejmując przyjaźń, zazdrość itp., o tyle relacje między mężczyznami a kobietami (poza rodzinnymi) mają charakter czysto seksualny. Przy czym kobiety są przedstawiane jako równie pożądliwe jak mężczyźni. Tak jest w opowieściach zarówno męskich, jak i kobiecych narratorów.