Omów opis Maycomb z rozdziału 14 książki ” Zabić drozda „.

W rozdziale 14 książki ” Zabić drozda „, Harper Lee koncentruje się na skrótowym opisaniu małości, małostkowości i wyspiarskiego charakteru Maycomb, w którym Scout i Jem są poddawani przemocy, której nie rozumieją, ponieważ są dziećmi Atticusa.

Rozdział rozpoczynają złowieszcze słowa:

” Chociaż od cioci Alexandry nie usłyszeliśmy nic więcej o rodzinie Finchów, to od miasta usłyszeliśmy wiele „.

Miasteczko Maycomb traktowane jest w powieści niemal jak postać, a postać ta opisana jest w dużej mierze psychologicznie, poprzez postawy i cechy jego mieszkańców. Miasteczko jest zżyte i nieufne wobec obcych, a nawet wobec tych, którzy nie przestrzegają wąskich zasad szacunku, co nie udaje się Atticusowi. Dwuznaczny stosunek miasta do szacunku doskonale charakteryzuje w rozdziale 14 fakt, że ci, którzy potępiają Atticusa, nie uważają za niestosowne mówienie o gwałcie przy dzieciach.