Który bóg nęka grecką armię chorobami, ponieważ Agamemnon nie chce zwrócić córki kapłana w ” Iliadzie „?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: Apollo jest bogiem, który nęka grecką armię. Robi to, ponieważ Agamemnon wziął jako nagrodę kobietę (Chryseis), córkę Chryzesa, który jest kapłanem Apollina.

Ponieważ Apollo zsyła na armię grecką choroby, Agamemnon zgadza się oddać kobietę. Zmusza jednak Achillesa do oddania Bryzeidy, która jest nagrodą samego Achillesa. Agamemnon przyjmuje Bryzeidę jako zastępstwo za kobietę, z której musiał zrezygnować. Doprowadza to do tego, że Achilles, jak wiadomo, dąsał się w swoim namiocie.