Jakie są cechy dialogu w „Dzikiej kaczce” Ibsena?

Henrik Ibsen jest jednym z najsilniejszych głosów współczesnego dramatu; jego realistyczne sytuacje z prawdziwymi postaciami przełamały schemat wszystkich wcześniejszych stylów dramatycznych, a tematyka, którą poruszał (zwłaszcza feminizm) sprawiła, że przez większą część swojej kariery nie opuszczał rodzinnej Norwegii. Dzika kaczka, pod pewnymi względami najbardziej symboliczny z jego dramatów, kontynuuje jego praktykę używania realistycznego dialogu zamiast poetyckiego, ale idzie o krok dalej – eksperymentuje ze slangiem i dykcją niższej klasy społecznej, która sprowadza jego bohaterów do poziomu niższego niż klasa średnia. Dialog jest bardzo potoczny, z wieloma urywanymi zdaniami, słowami slangowymi i wzorcami wypowiedzi dyktowanymi przez myślniki i wyrażenia nawiasowe. Na przykład w ekspozycji (kilka pierwszych stron sztuki), kiedy Peterson i Ekdal rozmawiają o „staruszku” (Werle) i pani Sorbey, w tekście jest kilkanaście takich wielokropków, do których odsyłają myślniki. W rozwijającej się części sztuki pojawiają się takie zwroty jak „Zostań! Być może tak zrobił – teraz, gdy o tym myślę”, są kontynuacją tego konwersacyjnego stylu. Oczywiście, każdy „dialog” to „rozmowa”, ale tutaj ma ona swobodny, spontaniczny ton nieformalnej rozmowy, a nie wystudiowanego, przemyślanego dyskursu. Można by napisać przyzwoity esej, analizując stopień formalności i nieformalności w stylu dialogowym każdej z postaci.