Jakie pomysły są przedstawiane jako rozwiązania problemów zwierząt w ” Folwarku zwierzęcym „?

Istnieje wiele pomysłów na rozwiązanie problemów zwierząt. Większość z nich pochodzi od samych świń. Na przykład w rozdziale 2, po śmierci Starego Majora, to świnie rozpoczynają proces gromadzenia zwierząt wokół idei samostanowienia i zrzucenia ucisku spowodowanego przez ludzi. Gdy rewolucja się udaje, świnie przejmują kontrolę nad farmą i zaczynają przedstawiać niezliczone rozwiązania problemów, z jakimi borykają się zwierzęta. Snowball wpada na pomysł powołania komitetów, które pomagałyby zwierzętom odnosić sukcesy w różnych dziedzinach zarządzania farmą. Opracowuje również plan budowy wiatraka jako źródła energii, które pozwoli farmie stać się konkurencyjną, i reklamuje się, że w rzeczywistości zmniejszy ilość pracy, jaką zwierzęta muszą wykonywać na farmie. Ze swojej strony Squealer jest w stanie zaprezentować zwierzętom różne sposoby na przekonanie ich, że Napoleon i jego kohorta w rzeczywistości pomagają zwierzętom, a nie je gnębią. Ostateczny pomysł na rozwiązanie problemów zwierząt przedstawia Napoleon. W rozdziale siódmym mówi on wyraźnie, że ci, którzy narzekają i angażują się w działania sprzeczne z zasadami gospodarstwa, będą bardzo cierpieć z powodu publicznego upokorzenia i śmierci. Jest to ostateczny pomysł zaproponowany zwierzętom, aby nie skarżyły się już na kłopoty ze strachu przed śmiercią.