Jakie jest osobiste motto Boxera w „Folwarku zwierzęcym”?

Boxer przyjął dwa motta. Pierwsze z nich brzmi: „Będę pracował ciężej”. Przyjmuje tę maksymę jako odpowiedź na każdy problem lub niepowodzenie. Jego ciężka praca inspiruje wszystkie inne zwierzęta i zmusza je do większego wysiłku niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki temu praca na farmie przebiega jak w zegarku. Boxer staje się obiektem podziwu wszystkich na farmie.

To podejście Boxera staje się jeszcze cenniejsze w momencie, gdy jego siła jest potrzebna do budowy wiatraka. Wciąga kamień wapienny na szczyt kamieniołomu, aby go zrzucić i roztrzaskać na kawałki. Kamienie te można następnie wykorzystać do budowy wiatraka.

Druga przyjęta przez niego maksyma brzmi: „Napoleon ma zawsze rację”. Boxer jest bezgranicznie lojalny wobec swojego przywódcy i wierzy we wszystko, co on powie. Prawie nigdy nie wyraża wątpliwości. Kiedy Napoleon oświadcza na przykład, że Snowball od początku był zdrajcą, Boxer przyjmuje prawdziwość tego stwierdzenia tylko dlatego, że Napoleon je wypowiedział. Jego przyzwolenie i posłuszeństwo są typowe dla niekwestionowanej lojalności, jaką wykazują się ci naśladowcy, którzy są mniej wykształceni lub którym brakuje inteligencji, by zadawać pytania.

Jeśli tylko Boxer wykazuje się jakąś formą buntu, na przykład gdy pyta Squealera o zwycięstwo nad ludźmi po zniszczeniu wiatraka, jest traktowany podejrzliwie. Niewiele później atakują go psy Napoleona, ale z łatwością je odpędza, prawie zabijając jednego, ale puszcza go na rozkaz Napoleona.

Niestety, bezgraniczne oddanie i lojalność Boxera nie spotykają się z uznaniem i szacunkiem ze strony bezwzględnego przywódcy. Gdy po przepracowaniu i zranieniu Boxer zapada na zdrowiu, Napoleon sprzedaje go rzeźnikowi koni, a za uzyskane w ten sposób pieniądze kupuj e skrzynkę whisky. Szlachetny bokser umiera śmiercią haniebną.