” Hamlet ” – jakie są przykłady figury stylistycznej – synekdochy w sztuce, i jak skutecznie są one wykorzystywane?

Interesujące pytanie, na które postaram się krótko odpowiedzieć. Synekdocha jest blisko spokrewniona z metonimią – terminem używanym do odnoszenia jednej rzeczy do drugiej – synekdocha jest tak naprawdę podklasą metonimii. Jest ona bardzo blisko związana z metaforą, a fabuła Hamleta jest pełna synekdoch.

Przykładami mogą być: „skostniała dłoń starego Hamleta”, „atramentowy płaszcz” Hamleta, kwiaty Ofelii, czaszka Yoricka i zaklęty szpikulec, który zabija Hamleta. W przemówieniach Klaudiusza, zarówno prywatnych, jak i publicznych, często stosuje on synekdochę – przykładem może być królestwo „skurczone w jednym rzędzie biada”.

Hamlet i Klaudiusz używają synekdochy w różny sposób, co symbolizuje różnice między nimi. – Mam nadzieję, że to pomoże!