” Dżuma ” – dlaczego zbrodnia Cottarda nie jest nigdy konkretnie ujawniona? Czy charakter tej zbrodni ma znaczenie?

Znajomość szczegółów przeszłego życia Cottarda może dać dodatkowy wgląd w jego charakter. Jednak charakter popełnionego przez niego przestępstwa ma mniejsze znaczenie niż wpływ, jaki ma ono na jego obecne działania. Próba samobójcza i strach przed aresztowaniem świadczą o tym, jak bardzo prześladuje go zbrodnia. Ponieważ żyje w ciągłym strachu, jest w stanie nawiązać kontakt z innymi tylko wtedy, gdy oni również obawiają się rozprzestrzeniającej się plagi. Sposób, w jaki wykorzystuje nieszczęście innych, by sprzedawać kontrabandę, sugeruje, że ma za sobą historię oszustwa. Ostatecznie do aresztowania doprowadza jego niestabilność i niekonsekwentne działania w reakcji na kryminalną przeszłość, a nie samo przestępstwo.