” Dżuma ” – co stanowi izotopię języka i samotności w tym cytacie: „Taka przynajmniej była opinia doktora Rieux (…). Są zbyt odległe”. A czym właściwie jest izotopia języka?

Izotopia polega na trwałości cech kontekstowych, których zmienność, zamiast burzyć jedność tekstu, służy jej potwierdzeniu. Cechy te powtarzają się w całym tekście, zapewniając jego spójność i jednolitą interpretację. Ostatnio krytycy twierdzą, że jeden tekst może zawierać wiele izotopii, z których każda prowadzi do innej spójnej lektury, umożliwiając tym samym wiele interpretacji. Izotopia jest zatem strategią krytyczną, która pozwala uniknąć wymuszo nej jedności Nowego Krytycyzmu, a jednocześnie pozwala tekstowi ” trzymać się razem”, zamiast dekonstruować go na tyle ironii, że nie ma on żadnego znaczenia, tak jak Nowi Krytycy rozumieli znaczenie istniejące w tekście. Pełniejszą dyskusję na ten temat można znaleźć na poniższej stronie. Musisz podać pełniejszy cytat (i jego kontekst), abym mógł Ci dalej pomóc.