Dlaczego ” Boska Komedia ” jest tak ważna?

” Boska komedia ” jest przede wszystkim ważna jako epopeja napisana w języku włoskim, w którym żył jej autor, a nie po łacinie, naukowym języku epoki, w której żył Dante Alighieri. Łacina była używana do ważnych dzieł sztuki i poważnych myśli, a język codzienny był często pomijany przez elity jako uprawniony środek wyrazu. Dante zmienił ten stan rzeczy, używając w poemacie swojego toskańskiego dialektu. Niektórzy badacze twierdzą nawet, że sama popularność poematu Dantego przyczyniła się do ujednolicenia i ugruntowania języka włoskiego w kolejnych stuleciach.

Poza tym ” Boska komedia ” stała się jednym z najbardziej wpływowych eposów w całej literaturze światowej. Poemat został zainspirowany klasycznymi eposami greckimi i rzymskimi, takimi jak Iliada, Odyseja i Eneida. Dan te przekazał światu średniowieczne spojrzenie na takie epickie podróże, a jego twórczość stała się równie trwała jak dzieła jego przodków. Nie tylko literaci, ale także malarze, rzeźbiarze, muzycy, projektanci gier wideo i filmowcy czerpią inspirację z poematu Dantego. Sceny takie jak na przykład skazani na zagładę kochankowie Francesca i Paolo miotani wichrem wciąż pobudzają wyobraźnię wielu osób, niezależnie od tego, czy podzielają one katolicki światopogląd poety, czy też nie.