Czy powieść ” Zabić drozda ” jest dziś tak samo aktualna jak w 1960 roku?

Powieść pozostaje aktualna do dziś, zarówno jeśli chodzi o konkretne kwestie związane z równym traktowaniem w świetle prawa, jak i o bardziej ogólne przesłanie moralne dotyczące natury uprzedzeń oraz szerszą tematykę.

Powieść porusza szerokie tematy, które są aktualne dzisiaj i które zawsze będą aktualne. Można to dostrzec w wielu reakcjach na powieść, ponieważ książkę opisano jako:

„Powieść regionalna poruszająca uniwersalne tematy tolerancji, odwagi, współczucia i sprawiedliwości…”

Powieść Harper Lee zawiera wyraźne przesłanie moralne dotyczące niebezpieczeństw wynikających z uprzedzeń. Jest to prawdą na kilku poziomach powieści. Przykład procesu Toma Robinsona jest wyraźnym wyrazem idei niesprawiedliwości prawnej wynikającej z dominujących uprzedzeń kulturowych.

Kwestia ta zajmuje znaczną część tekstu powieści, a także jej wymowę.

Główna część książki poświęcona rasizmowi i jego skutkom dotyczy uprzedzeń i nietolerancji, czyli tego, jak ludzie postrzegają i reagują na różnice między nimi.

Oprócz rasy, w powieści poruszane są także kwestie uprzedzeń klasowych. Niebezpieczeństwa związane z izolacją społeczną i wynikającymi z niej zachowaniami przestępczymi (i patologicznymi), są w pełni widoczne w postaciach Boba i Mayelli Ewell.

Zagadnienia te, wyrażające niebezpieczeństwa wynikające z zakorzenionych uprzedzeń kulturowych, pozostają aktualne w naszym dzisiejszym świecie, który nadal charakteryzuje się pewnymi uprzedzeniami i nietolerancją.

W kwestii równego traktowania w świetle prawa powieść jest nadal przejmująco aktualna. Choć panuje powszechna zgoda co do tego, że dokonał się postęp w zakresie sprawiedliwości społecznej wobec mniejszości, wielu uczonych i obrońców sprawiedliwości społecznej wskazuje na utrzymującą się i niepokojącą tendencję do wydawania wyroków skazujących i wymierzania kar na podstawie uprzedzeń rasowych.

Reforma systemu karania jest obecnie przedmiotem zainteresowania zarówno rządu USA, jak i obrońców sprawiedliwości społecznej. Kwestia sprawiedliwego (lub niesprawiedliwego) skazywania, poza początkowym niesłusznym wyrokiem w sprawie Toma Robinsona, jest omawiana w powieści Lee, a kara śmierci jest kwestionowana.

W szczególności Jem kwestionuje zastosowanie kary śmierci wobec Robinsona, człowieka, który jest w oczywisty sposób niewinny i który nigdy nie został oskarżony o zabicie kogokolwiek.

W ten sposób sprawiedliwość, jako pojęcie, zostaje poddana w powieści Harper Lee swoistej próbie. Książka nadal stanowi istotny komentarz na temat sprawiedliwości, uprzedzeń i systemu prawnego, a także przedstawia postać nadziei i uczciwości właśnie w tych kontekstach.

Atticus Finch jest przykładem osoby, która dąży do tego, by sprawiedliwości stało się zadość, niezależnie od zakorzenionych i systematycznych uprzedzeń.

Kiedy podejmuje się prowadzenia sprawy Toma Robinsona, jest zdeterminowany, by zrobić wszystko, co w jego mocy, by go bronić, mimo że wie, iż sprawa Toma jest praktycznie beznadziejna – jest on czarnym człowiekiem sądzonym przez system, który już go osądził.