” Boska komedia ” – dlaczego Wergiliusz nie może zaprowadzić Dantego do raju?

Choć Wergiliusz jest wielkim poetą i uosobieniem tego, jak dobry może być człowiek, kierując się jedynie rozumem i mądrością, nie może wstąpić do raju, ponieważ nigdy nie został chrześcijaninem.

Wergiliusz mieszka w sali królów w Limbo, ale jest to jedyne miejsce, do którego może się dostać, biorąc pod uwagę jego pogański stan. Limbo jest domem ludzi dobrych, ale niechrześcijańskich. Wergiliusz posiada wszystkie piękne cnoty prawego Rzymianina: jest odważny, uczciwy, oddany, szczery i pełen prawości, ale nie został dotknięty głębszą, nadprzyrodzoną miłością, wiarą i pokojem Chrystusa.

Wergiliusz może poprowadzić Dantego przez Piekło i Czyściec, ponieważ są to królestwa niezbawionych lub jeszcze niezbawionych, miejsca, do których Beatrycze nie może wejść. Wergiliusz jest dobrym przewodnikiem po Piekle, ponieważ logicznie rozumie, co się tam dzieje i jak jest ono zorganizowane. Dzięki jasności umysłu i rzymskiej twardości potrafi też skarcić Dantego za zbyt łagodne podejście do współczucia z powodu cierpienia niektórych potępionych, tłumacząc, że Bóg daje im to, na co zasłużyli. Musi jednak przekazać Dantego zbawionej chrześcijance Beatrycze, gdy on i Dante wyjdą z czyśćca.